Till startsidan

Regional handlingsplan för kompetensförsörjning

Arbetar du med arbetsmarknads-, utbildnings-, inkluderings-, näringslivs- eller kompetensförsörjningsfrågor? Välkommen att vara med och bidra i framtagandet av Värmlands regionala handlingsplan för kompetensförsörjning!

I Värmland har vi en kompetensutmaning och matchningsproblematik. Det skiljer sig inom länet, mellan kommuner och mellan olika branscher. För att kunna rikta insatserna mot en gemensam målbild och få utveckling och förändring i länet tar Region Värmland i samverkan med aktörer i länet fram en regional handlingsplan för kompetensförsörjning. Handlingsplanen ska visa vad vi tillsammans tycker är viktigt att göra i det kortare perspektivet, fem år, för att komma närmare de övergripande och långsiktiga målen i Värmlandsstrategin 2040.

  • Tillgång till kunskapsutveckling
  • Attraktiv kunskapsregion
  • Hållbar arbetsmarknad

I arbetet med handlingsplanen kan vi hitta nya samarbeten och synergieffekter, men också upptäcka vart det kan finnas olika typer av glapp. Handlingsplanen ska ses över årligen för att se vilken typ av utveckling och förändring som har skett i länet.

Statligt uppdrag

Den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjningen tas fram som en del i det statliga uppdraget där Region Värmland ska sätta mål och prioriteringar för kompetensförsörjning i länet.

Har du inspel till framtagandet av den regionala handlingsplanen?
Skriv till handlingsplankompetens@regionvarmland.se.

Status på processen

Baserat på tidigare workshops finns det flera områden att utforska vidare. Under perioden maj till september kommer vi att ha dialoger med de grupper och roller som identifierats i workshopsen. Deras perspektiv är viktiga för att formulera målen i handlingsplanen.

Det handlar både om grupper vi själva har identifierat och om grupper eller organisationer som nämnts som saknade under workshopsen (även om vissa av dem var närvarande, men inte kända av alla i rummet).

Vill du också vara med och bidra men inte hade möjlighet att delta i våra workshopar?

Då får du gärna svara på frågorna i vår enkät. En del av frågorna bidrar till en kartläggning av vilka aktiviteter som pågår i Värmland, en del frågor handlar om vad vi ska göra framåt för att nå utveckling och förändring.

Det går bra att hoppa över frågor och fylla i det som passar just din organisation bäst. Tack för ditt bidrag!

Fyll i enkäten här (webb)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?