Till startsidan

Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är ett fyraårigt projekt där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv gör den största satsning någonsin för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Det råder kompetensbrist i Värmländ. Enskilda företag och hela branscher har idag svårt att rekrytera. Detta kan leda tilla att Värmlands utveckling och tillväxt bromsas upp.

Den värmländska arbetsmarknaden är könssegregerad, framförallt våra strategiskt viktiga branscher: Skogs- och tillverkningsindustrin samt it-sektorn som består av en stor majoritet män samt vård- och utbildningssektorerna som består av en majoritet kvinnor.

Största satsningen någonsin

Därför gör Region Värmland den största satsningen någonsin på framtidens kompetensförsörjning. Under fyra år ska Region Värmland tillsammans med kommuner och kluster utveckla branschspecifika metoder för att få fler och framförallt nya grupper att intressera sig för utbildningar och yrken inom branscher som har sned könsfördelning och stor kompetensbrist. Målgruppen är primärt organisationer i branscher med ojämn könsfördelning och stora rekryteringsbehov.

Mål

Det övergripande målet är att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och underlätta rekrytering av nödvändig kompetens. Arbetet utgår från en metod som tidigare testats och visat sig fungera i it-sektorn. Under projektet ska metoden vidareutvecklas, skräddarsys och testas i fler branscher.

Delmål

Projektet har fem delmål. Två av dem handlar om att få personer i den underrepresenterade gruppen att bli intresserade av yrken och utbildningar som leder till jobb. Två andra delmål handlar om att företagskultur och arbetsmiljö ska passa alla grupper, även den underrepresenterade.

Värmlandsstrategin

Insatserna i Attraktionskraft Värmland bidrar till flera insatsområden i Värmlandsstrategin som är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Läs mer om Värmlandsstrategin.

Samverkansparter

  • Paper Province
  • Stiftelsen Compare
  • IUC/Stål & Verkstad
  • Hälso- och sjukvården, Region Värmland
  • Karlstads kommun
  • Säffle kommun
  • Filipstads kommun
  • Kristinehamns kommun

Om projektet

Attraktionskraft Värmland är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Dels genom att låta nya grupper upptäcka yrken och branscher de tidigare inte sökt sig till. Men också genom att bredda branschernas mottagarkapacitet. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, dess medlemmar och kommuner.

Nyhetsbrev – Attraktionskraft Värmland

Nyhetsbrevet om satsningen Attraktionskraft Värmland ges ut tio gånger om året och lyfter bland annat nyheter, goda exempel, verktyg och tips från projektgruppen. Det kan handla om jämställd rekrytering, inkluderande arbetsmiljö, prao, ledarskapsutbildningar och mycket mer – allt för att säkra den framtida kompetensförsörjningen i Värmland.

Vill du följa vad som är aktuellt i satsningen?

Börja prenumerera på nyhetsbrevet (idrelay.com).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen