Till startsidan
Start /Smittskydd /Asylsökande och flyktingar

Asylsökande och flyktingar

Regionen är enligt lag ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar, papperslösa och vissa anknytningsinvandrade personer ska erbjudas en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökning är att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

Preventiva insatser som hälsoundersökningar och vaccinationer bör genomföras i ett tidigt skede för att minska risken av spridning av smittsamma sjukdomar.

Information om hälsoundersökning och gällande bestämmelser finns här Hälsoundersökning för asylsökande och andra (Socialstyrelsen)

Ukraina - förebygga smittsamma sjukdomar

Information till hälso- och sjukvårdspersonal


Sverige tar emot allt fler människor som flyr kriget i Ukraina. Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, uppmanar till ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige. Det är också bra att känna till att även vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina. Smittskydd Värmland uppmanar till ökad vaksamhet när patienter söker vård på vårdcentraler, jourmottagningar och akutmottagningar för att minska risk för smittspridning och för att snabbt kunna ställa rätt diagnos.

Kriget i Ukraina (regionvarmland.se/vardgivarwebben)

Covid-19

Vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina än i Sverige.

Covid-19 (coronavirus)

Mässling

Misstänk mässling vid feber, hosta/snuva, konjunktivit och/eller makulopapulöst utslag, som oftast kommer några dagar efter luftvägssymtomen. Fråga alltid om fall i omgivningen. Handläggning vid misstanke om och bekräftad mässling.

Mässling (morbilli)

Kikhosta

Misstänk kikhosta vid långvarig hosta och kikningar (främst hos barn). Tänk på kikhosta – hos barn, vuxna och gravida.

Kikhosta (pertussis)

Tuberkulos

Tuberkulos är vanligare i Ukraina än i Sverige.

Tuberkulos

Blodsmitta

Hiv är vanligare i Ukraina än i Sverige.

Resistenta bakterier

Resistens mot antibiotika är mer utbredd i Ukraina än i Sverige, vilket kan behöva beaktas vid behandling av infekterade sår eller andra bakterieinfektioner. Var frikostig med sårodling. Tänk på att patienter kan behöva screeningodlas för MRB.

Multiresistenta bakterier (MRB)

Zoonoser

I Ukraina förekommer rabies hos både hundar och katter och enstaka fall hos människa rapporteras. Postexpositionsprofylax kan bli aktuellt vid bett från djur som förts med till Sverige och som inte genomgått särskild kontroll.

Tuberkulos och MRSA är anmälningspliktiga zoonoser som även kan förekomma hos sällskapsdjur.

Länkar till andra myndigheter

Externa länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?