Till startsidan

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland har tagit fram en länsgemensam strategisk plan för 2022–2030. Den ska vara ett stöd för alla som bidrar till det suicidpreventiva arbetet i Värmland.

Den länsgemensamma planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid valet av aktiviteter, insatser och prioriteringar. Planen riktar sig till alla som bidrar i det suicidpreventiva arbetet i Värmland.

Till grund för den länsgemensamma strategiska planen för suicidprevention i Värmland ligger:

Planen har också en stark koppling till folkhälsa och den nationella folkhälsopolitiken.

För dig som vill ha strategiska planen som pdf finns den här Pdf, 856 kB..

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?