Till startsidan

Självmord i siffror

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. I Värmland dör cirka 40 personer per år på grund av självmord.

43 människofigurer.

I Värmland dör i genomsnitt 43 personer per år genom suicid. Av dem är 30 män.

Varje år är det ungefär 1 200 personer i Sverige som tar sitt liv. Under 2023 var 50 av dessa från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord, det vill säga fall där man med säkerhet kan säga att självmord var avsikten. 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor och män i åldrarna 15–44 år här i Sverige. Bland kvinnor i samma åldersgrupp är självmord den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.

I Värmland är män en identifierad riskgrupp för fullbordat självmord. Yngre kvinnor är en riskgrupp för självmordsförsök.

Aktuella siffror för Sverige och respektive län finns på ki.se.

Antal självmord 2020

Statistik över självmord 2020: Antal självmord i Värmland och Sverige Powerpoint, 436 kB.

(Powerpoint) Powerpoint, 436 kB..

Bildspelet visar bland annat att det under de senaste 20 åren skett i genomsnitt 43 suicid i Värmland varje år. År 2020 var 40 personer i Värmland som dog genom självmord. Den högsta siffran för ett enskilt år sedan 2000 var år 2009 då 56 personer tog sitt liv. Den lägsta siffran var år 2016 då 33 personer tog sitt liv. Självmordstalet, det vill säga antal säkra självmord per 100 000 invånare, var 14 för Värmland och 11 för hela riket, under 2020. Högst självmordstal under 2020 hade Dalarnas län med 18, lägst hade Jönköpings län med 7. I alla åldersgrupper gäller att det är vanligast att män tar sitt liv. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15–44 år och den näst vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp.

Länkar – statistik för självmord

Statistik om suicid (folkhalsomyndigheten.se) 

Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik (folkhalsomyndigheten.se).

Självmord i Sverige (ki.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?