Till startsidan
Till startsidan

Läkemedel och miljö

Läkemedelsrester kan komma ut i naturen via tillverkning, via urin och avföring från dem som använt läkemedlen men också genom att läkemedel slängs i soporna eller spolas ner i toaletten.

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta kan orsaka miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

Våra reningsverk kan inte rena avloppsvattnet helt och hållet från läkemedel och rester av dem sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Om överblivna läkemedel slängs i soporna eller spolas ner i toaletten finns det risk att de läcker ut i naturen och kan utgöra ett miljöproblem. Vissa läkemedel kan ha effekter på fiskar och andra djur och antibiotika kan bidra till att bakterier blir resistenta.

Läkemedelsrester har uppmätts i jord, sediment, ytvatten och grundvatten. Halterna är i dag relativt små, men forskarna vet väldigt lite om de långsiktiga effekterna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats