Till startsidan

Tuberkulos

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tuberkulos kontakta infektionsbakjour för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tuberkulos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tuberkulos-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
  • Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tuberkulos-mottagning.
  • Anmälan: Klinisk anmälan av aktiv tuberkulos ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tuberkulosmottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tuberkulos anmäls inte.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tuberkulos är kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning, Tuberkulosmottagningen, och innebär följande: 

  • Smittsamhetsbedömning av patienten.
  • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index. Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest).
  • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas. 

Asylsökande/migranter/anhörginvandrare

Screening för tuberkulos rekommenderas: 

  • vid hälsoundersökning av migranter från riskländer (enligt dokument nedan) i område med hög tbc-incidens (röd stapel).
  • för personer från annan riskmiljö för tuberkulos, till exempel flyktingläger eller fängelse.

Latent tuberkulos

Information om latent tuberkulos 

Lokala rutiner

Blanketter och remisser 

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos Pdf, 101 kB. 

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen