Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Mötesdagar för Kost- och servicenämnden 2020

Fredag den 20 mars kl. 09:00–12:00
Fredag den 24 april kl. 09:00–12:00
Fredag den 25 september kl. 09:00–12:00
Fredag den 20 november kl. 09:00–12:00

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kost och servicenämnden finns här.

Kost och servicenämndens protokoll från 2013-2018 hittar du här.

Kost- och servicenämndens presidium

Ordförande: Eva Hallström (MP)
Vice ordförande: Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)