Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Mötesdagar för Kost- och servicenämnden 2018

Torsdagen den 9 mars kl. 13.15-16.00, Landstingshuset
Måndagen den 17 september kl. 09.00-12.00, Landstingshuset
Torsdagen den 29 november kl. 09.00-12.00, Landstingshuset