Till startsidan

Digital Early Labour (DIGI-EL)

Välkommen till DIGI-EL, ett forskningsprojekt som undersöker om den mobila applikationen Contraction Coach kan påverka upplevelsen av tidigt förlossningsarbete.

Illustration med glad gravid kvinna hållandes en mobiltelefon.

Forskningsprojektet DIGI-EL utvärderar om ett digitalt stöd kan bidra till minskad oro, stress och rädsla under graviditet och förlossning hos förstföderskor och deras partner. Vi vill också undersöka om förlossningsupplevelsen, tilltron till den egna förmågan, partnerns stöd under förlossningen, och förlossningens utfall påverkas av att använda ett digitalt stöd. Vi vill också veta mer om hur det upplevs att använda en mobil applikation under graviditet och tidigt förlossningsarbete.

Så går det till Lär dig mer om vad det innebär att delta i forskningsprojektet och hur du anmäler dig.
Risker och digital integritet Mer om de risker vi ser och vilka åtgärder vi tar för att minimera dem.
Kontakt Så når du ansvariga för forskningsprojektet.
Information på engelska Information in English about the research project DIGI-EL.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?