Till startsidan

Starta en ny forskningsstudie

Så här gör du för att komma igång med din forskning.

Ansökan om etikprövning

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning.

Mer om etikprövning (etikprovningsmyndigheten.se).

Du kan söka stimulansbidrag för att under fem till tio arbetsdagar skriva ansökan till Etikprövningsmyndigheten och/eller forskningsplan.

Så här ansöker du om stimulansbidrag.

Forskningsplan

En forskningsplan ska bland annat innehålla din vetenskapliga frågeställning inklusive specifika mål och syfte med det föreslagna projektet.

Läs mer om hur du skriver en forskningsplan (kliniskastudier.se).

Du kan söka stimulansbidrag för att under fem till tio arbetsdagar skriva en forskningsplan och/eller ansökan till Etikprövningsmyndigheten. 

Så här ansöker du om stimulansbidrag.

Finansiering

Det finns en mängd olika anslag att söka för att finansiera din forskning.

Mer om forskningsfinansiering.

Hantering av data

Personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska ett personregister som upprättas för forskning förtecknas.

Läs mer om regionens personuppgiftsbehandling.

Forskningsdata och forskningsmaterial

Instruktion om hur forskningsdata ska lagras digitalt (Vida). För att ta del av instruktionen krävs inloggning till regionens intranät.

Har du behov av att lagra forskningsmaterial fysiskt kan ett alternativ vara i arkivet på Centrum för klinisk forskning.

Instruktion om lagring av forskningsmaterial (Vida). För att ta del av instruktionen krävs inloggning till regionens intranät.

Klinska interventionsstudier

Kliniska interventionsstudier ska registreras innan studien startar. Ett vanligt villkor för publicering i vetenskapliga tidskrifter är att studien är registrerad.

Lokaler och utrustning

I våra lokaler på Älvgatan vid Centralsjukhuset i Karlstad finns projektrum att boka med datorer utrustade med statistik- och referenshanteringsprogram.

Här kan du både sitta i lugn och ro och arbeta och träffa andra som bedriver forskning.

Kontakta pia.hirdlundberg@regionvarmland.se för att boka en plats.

Registrering i Region Värmlands projektdatabas

I regionens Projketdatabas registrerar du din studie i ett ansökningsformulär.

Instruktion för registreringen av projektet (Vida). För att ta del av instruktionen krävs inloggning till regionens intranät.

Region Värmlands projektdatabas (reserachweb.org)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?