Till startsidan

Etikprövning och god forskningssed

Forskning på levande och avlidna personer, biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas. En granskning ska ske oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om du önskar ett rådgivande yttrande ska det anges i ansökningsformuläret.

Etikprövningsprocess

Kostnad och finansiering för etikprövning

En etikprövning kostar 5 000 eller 16 000 kronor beroende på antal forskningshuvudmän. Avgiften kan du få finansierad av Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU).

Sök bidrag för utarbetande och bekostande av etikansökan

Ansök hos Etikprövningsmyndigheten

Hur du går tillväga med din ansökan finns beskrivet steg för steg i rutinen
Forskningsetik - ansökan om etikprövning (Vida).

Huvudansvarig forskare erhåller en bekräftelse från Etikprövningsmyndigheten och information om tillvägagångssätt för inbetalning av avgiften vars kostnader kan täckas av Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Region Värmlands forskningshuvudman

Observera att etikansökan inte kommer att signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits. Behörig forskningshuvudman för Region Värmland är forsknings- och utbildningschef Birgitta Sigvant. Resursintyget laddas ned här Pdf, 108 kB. och skickas ifylld tillsammans med kopia på etikansökan till administrativ samordnare vid Centrum för klinisk forskning på ckfu@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?