Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Fördelning av projektmedel 2023

Fördelning av projektmedel 2023

Region Värmland har flera verktyg för att möta de utmaningar och mål som fastställts i Värmlandsstrategin 2040. Dessa verktyg inkluderar bland annat medfinansiering för projektverksamhet, under 2023 beviljades totalt över 294 miljoner kronor till projekt i Värmland.

I Värmlandsstrategin 2040 har vi slagit fast att vi ska bli ett hållbart Värmland som förändrar världen. Vi gör den resan genom insatsområdena förbättra livsvillkoren, höja kompetensen, skapa attraktiva platser och stärka konkurrenskraften.

Region Värmland har flera verktyg för att möta de utmaningar och mål som finns i Värmlandsstrategin 2040 och andra strategier och insatsplaner exempelvis strategin för smart specialisering. Framför allt rör det sig om medfinansiering till projektverksamhet, utvecklingsinsatser och företagsstöd. För att ett projekt ska få finansiering av Region Värmland ska det koppla till minst ett av de fyra insatsområdena i Värmlandstrategin 2040.

Under 2023 var det 44 projekt som beviljades medel av regionala utvecklingsnämnden. Tillsammans fick de drygt 63 miljoner kronor som beviljades av nämnden. Utöver detta har projekten även beviljats 209 mnkr från andra offentliga finansiärer som EU-medel samt 21,8 mnkr från privata aktörer. Totalt beviljades alltså drygt 294 mnkr till projekt i Värmland under 2023.

Av de medel som beviljades av regionala utvecklingsnämnden under 2023 gick 44 procent till projekt kopplade till insatsområde stärka konkurrenskraften – där det också finns bäst möjligheter att söka EU-medel. Ser vi på den övriga finansieringen blir detta tydligt, då hela 53 procent beviljades till projekt kopplade till stärka konkurrenskraften.

Ladda ner:

Projekt för ett hållbart Värmland som förändrar världen – Fördelning av projektmedel 2023 (pdf) Pdf, 461 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?