Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Kvinnors företagande i Värmland – en kartläggning

Kvinnors företagande i Värmland – en kartläggning

Region Värmland arbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. Det gör vi bland annat genom att främja entreprenörskap samt stärka miljöer som gynnar företag som vill växa.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar arbetstillfällen och resurser ökar även attraktiviteten för Värmland som en plats där många vill bo, leva och verka. Fler växande och innovativa företag utgör grunden för ett sådant näringsliv.

Ansvaret för Värmlands utveckling ligger på både näringslivet och den offentliga sektorn. Offentliga aktörer, som Region Värmland, spelar en viktig roll för att underlätta och stödja företagens utveckling. Detta stöd ska självklart komma alla till gagn, oavsett kön eller etnisk bakgrund. Om vi inte drar nytta av mångfalden kan det företagsfrämjande systemet riskera att stänga ute potentiellt konkurrenskraftiga företag och innovationer. Fler män och kvinnor som driver företag skulle innebära att fler affärsidéer tillvaratas och att dynamiken och förnyelsen i näringslivet ökar. Det i sin tur skapar möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt i Värmland, Sverige och Europa.

Under 2011 erbjöds Region Värmland av Regeringen att ta ansvar för genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande i Värmland. Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. För Värmland innebär programmet konkret att ytterligare finansiella resurser tillförs regionen vilket kan förstärka arbetet med att stödja insatser som underlättar för fler kvinnor att bli företagare. Denna rapport är en kartläggning om kvinnors företagande i Värmland. Rapportens syfte är att öka kännedomen om kvinnors företagande i regionen men även att synliggöra den tillväxtpotential som finns för Värmland om vi skapar bättre förutsättningar för såväl män som kvinnor att starta företag. Rapporten är även del i uppföljningen av strategin Innovativa entreprenörer inom ramen för det regionala utvecklingsprogrammet.

Ladda ner:

Rapport 9: Kvinnors företagande i Värmland – en kartläggning (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?