Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Värmlands befolkning 2035

Värmlands befolkning 2035

Denna rapport innehåller en prognos för befolkningsutvecklingen i Värmland gällande folkmängd och befolkningens sammansättning.

Prognosen har 2014 som utgångspunkt och sträcker sig till år 2035. I rapporten görs jämförelser med den förväntade befolkningsutvecklingen i riket samt nedslag i de värmländska kommunerna för att visa på skillnader i länet.

Rapporten visar att Värmlands befolkningsutveckling är relativt stabil, men att åldersfördelningen förväntas genomgå en del förändringar till år 2035. Den tydligaste trenden är en åldrande befolkning då åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med nära en femtedel. Befolkningsutvecklingen är dock inte helt entydig i denna åldersgrupp; prognosen visar på både ökningar och minskningar bland de som är 65 år och äldre även om åldersgruppen som helhet förväntas få en tillväxt. Detsamma gäller åldersgruppen 0-19 år som totalt sett förväntas öka. När det gäller åldersgruppen 20-64 år så förväntas den minska under större delen av prognosperioden.

I en jämförelse med hela riket framgår det att Värmlands län har en lägre befolkningstillväxt i samtliga åldersgrupper. Störst skillnad är det i åldersgruppen 20-64 år, som till skillnad från Värmlands län förväntas öka på riksnivå.

Vidare kan det konstateras att befolkningsutvecklingen skiljer sig mycket inom länet, både vad gäller förändring i folkmängd och åldersstruktur. Som mest växer befolkningen i Karlstad, sett till den antalsmässiga förändringen. Den procentuellt största ökningen står emellertid Hammarö för.

För Värmlands län som helhet förutsägs en folkökning om 8 045 personer till år 2035. Här kan invandringen ses som en avgörande komponent, då det positiva utrikes flyttnettot kompenserar för ett födelseunderskott och ett negativt inrikes flyttnetto.

Ladda ner:

Rapport 18: Värmlands befolkning 2035 (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?