Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011

Kulturlivet i Värmland står starkt i dag, men hur vill vi utveckla det? Hur kan vi stärka samverkan? Hur skapar vi förutsättningar för kulturlivets förnyelse? Vad vill vi med kulturpolitiken?

Hösten 2012 ska Region Värmland lämna en regional kulturplan till Statens kulturråd. Planen ska beskriva hur vi tillsammans vill utveckla kulturlivet i Värmland. Den ska tas fram av Region Värmland i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet i Värmland.

Rapporten Kulturen i Värmland 2011 har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen för att fungera som ett underlag för den regionala dialogen. Den är också en del av uppföljningen av strategin Kreativ kultur i det regionala utvecklingsprogrammet.

Det är viktigt att vi kan skapa en regional samsyn och tydlighet kring kulturpolitiken. Samverkan – mellan institutioner, mellan regioner, mellan kommuner, mellan amatörer och professionella, mellan skilda konstarter – är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Det är också grundtanken i det regionala utvecklingsprogrammet: att vi bygger vår region tillsammans.

Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp inom kulturpolitiken. Region Värmland ska verka för att det offentligt finansierade regionala kulturlivet når ut till alla invånare, oavsett bostadsort, ålder, kön eller utbildning. Kulturlivet ska vara öppet för barn och unga, etniska och kulturella minoriteter, funktionsnedsatta och andra grupper med särskilda behov.

Den enskilda kommunen är ibland för liten för att ge underlag för en högkvalitativ kulturell infrastruktur. Där har den regionala kulturpolitiken en central roll att spela. Genom en regional infrastruktur inom till exempel scenkonst och museiverksamhet tryggas tillgången till konstnärlig kompetens och professionell kultur av hög kvalitet.

Kulturen är en del av det regionala tillväxtarbetet. Den har ett egenvärde men har också stor betydelse för regional utveckling, regionens attraktivitet, besöksnäringens utveckling, kompetensutvecklingen, folkhälsan och andra politikområden. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en fördjupad dialog mellan olika politikområden om kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Välkommen att deltaga i dialogen om kulturen i Värmland! 

Ladda ner:

Rapport 6: Kulturen i Värmland 2011 (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?