Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Utbildningsmöjligheter i Värmland 2012

Utbildningsmöjligheter i Värmland 2012

Kompetensförsörjning har de senaste åren fått allt större betydelse i det regionala tillväxtarbetet i Värmland.

Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att Värmland ska kunna klara den allt hårdare nationella och internationella konkurrensen.

För enskilda verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor är möjligheten att kunna få tag i människor med rätt kompetens och utbildning en överlevnadsfråga.

Utbildningsmöjligheterna i en region är en viktig del för en väl fungerande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. I Värmland har vi kommit långt i utvecklingen av olika strategiska processer inom kompetensförsörjningsområdet. Vi har gemensamt byggt upp flera samarbetsarenor och plattformar för att förbättra matchningen på den regionala arbetsmarknaden. Men vi kan göra mer tillsammans. Bland annat är det en viktig fråga för Värmland framöver att knyta gymnasieskolan och de tre collegen närmare de regionala kompetensplattformarna för att bättre kunna möta kommande arbetskraftsbrist och minskat elevunderlag.

Denna sammanställning syftar till att ge en överblick över de utbildningsmöjligheter som finns i Värmland. Vår förhoppning är att den ska bidra till en fördjupad dialog om nya gemensamma insatser för att ännu bättre kunna tillgodose utbildningsbehoven och förse arbetsmarknaden med rätt kompetens. Sammanställning är också en del i Region Värmlands regeringsuppdrag, att utveckla kompetensplattformar för samverkan inom områdena utbildning och kompetensförsörjning, men också en del i uppföljningen av det regionala utvecklingsprogrammet, Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013.

Tillsammans bygger vi vår region genom nyfikenhet och lärande. 

Observera att rapporterna gäller utbildningsmöjligheter för år 2012.

Ladda ner:

Rapport 12: Utbildningsmöjligheter i Värmland 2012 (version 2) (pdf) Pdf, 1 MB.
Rapport 11: Utbildningsmöjligheter i Värmland 2012 (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?