Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Bioekonomi, klimat och energi / Hållbara transporter / Fakta och rapporter kring hållbara transporter

Fakta och rapporter kring hållbara transporter

Region Värmland arbetar för att öka kunskapen om hållbara transporter i regionen samt stöttar och ibland driver strategiskt viktiga projekt. Här hittar du fakta och material som tagits fram i tidigare projekt.

Värmlands potential för att producera biodrivmedel

Region Värmland tog 2012 reda på hur stor potential det finns att producera biodrivmedel i Värmland. Upp till 2,18 TWh är möjligt att producera enligt två förstudier. Drivmedel kan produceras av avfall från hushåll, industri och jordbruk samt av skogsråvara, till exempel grenar och toppar.

Förstudierna togs fram inom projektet Biodriv – biodrivmedelsutveckling i Värmland 2012. Den ena förstudien handlar om att göra biogas av restprodukter från samhälle och jordbruk. Matavfall, avloppsslam, gödsel och industriavfall till exempel. Här finns en potential för att producera cirka 180 GWh biogas vilket skulle motsvara fordonsgas till 19 000 personbilar. I kommunerna Filipstad, Karlstad, Hammarö och Säffle finns de största mängderna av restprodukter från samhälle, jordbruk och industri som kan bli biogas (metangas).

Den andra förstudien handlar om hur mycket biodrivmedel som kan utvinnas ur skogsråvara i Värmland. Om hela potentialen för skogsråvara i Värmland används är potentialen att producera biodrivmedel från skogsråvara 1,4 TWh till 2 TWh beroende på vilket drivmedel som produceras; metanol, DME (Di-metyl-eter), syntetisk diesel eller SNG syntetisk naturgas (metangas).

Fakta i korthet om förstudiernas resultat:

Förstudierna i sin helhet:

Biogas i lantbruket

En rapport om lantbrukets förutsättningar att göra biogas togs fram 2014 inom projektet Biodriv. Framgångsfaktor är samverkan med andra aktörer. Några lantbrukare i Väse som planerar att starta biogasproduktion används som fallstudie i rapporten.

Lantbruksbaserad biogas i Värmland

Transportplanering vid evenemang

Projektet Transportplanering i praktiken, där Värmland deltagit, har arbetat med sju evenemang i Sverige för att minska deras miljöpåverkan och tagit fram ett arbetssätt som evenemangsarrangörer kan ha nytta av. Projektet har visat att arrangemangen har stor potential att minska inte bara bränsle och koldioxidutsläpp utan att arbetet med transportplanering också ger andra positiva effekter. Ett attraktivare evenemang, miljöprofil på evenemanget, mindre trängsel och smidigare transporter är några vinster. Erfarenheterna presenteras i en idéskrift.

Idéskrift: Transportplanering, bättre evenemang till lägre kostnad (pdf, 3 MB) Pdf, 3 MB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?