Till startsidan

Vinnaren av Geniuspriset 2023 är utsedd!

Geniuspriset 2023

Camilla Olsson från Värmlands Innebandyförbund och Emma Gustafsson från RF-SISU Värmland tog emot årets Geniuspris av Georg Andrén, landshövding i Värmlands län och Erik Evestam, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Värmland.

Vinnaren av Geniuspriset 2023 är Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland för satsningen Fifty/Fifty. Priset delades ut 17 maj under Geniuskonferensen.

Camilla Olsson från Värmlands Innebandyförbund och Emma Gustafsson från RF-SISU Värmland tog emot årets Geniuspris för sin satsning Fifty/Fifty.

Vinnaren korades på scenen på KCCC av Georg Andrén, landshövding i Värmlands län och Erik Evestam, regionråd (C) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Värmland under onsdagens Geniuskonferens.

Vinnarmotivering

Juryn tilldelar Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland Geniuspriset 2023 med följande motivering:

”’Vad behöver vi för att få mer att hända med jämställdheten inom idrotten?’ Den frågan ställde sig Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland och svaret var: ett enkelt verktyg.

Deras enkla men kraftfulla satsning visar att ett regionalt initiativ kan få genomslag nationellt – och till och med internationell spridning! På ett brett, nytänkande och tillgängligt sätt höjer de kunskapen om jämställdhet inom idrottsföreningarna.

Genom den digitala utbildningen Fifty/Fifty har idrottsrörelsen fått ett konkret och effektivt verktyg som tydligt visar hur de ska arbeta för jämställdhet. De använder både digitala och fysiska plattformar för att höja kompetensen hos medlemmarna – och ger ögonöppnare utan att komma med pekpinnar. Resultatet är en fördjupad förståelse för vad jämställdhet är och tydliga listor för hur de ska jobba vidare med egna insatser.

Vinnaren av Geniuspriset 2023 är med och säkrar kvinnor och mäns, flickor och pojkars rätt till en aktiv fritid och är ett viktigt inflytande i en av Sveriges största folkrörelser. Här kan Värmland vara med och förändra världen.

– Det känns fantastiskt och smått overkligt att vinna! Det har också gått så fort från att vi startade vårt arbete här för föreningarna i Värmland till att det spreds i hela idrottsrörelsen nationellt, säger Camilla Olsson, kanslichef Värmlands Innebandyförbund.

– Vi är jätteglada att vårt arbete uppmärksammas, Geniuspriset är ett fantastiskt kvitto på att vi gjort något bra, säger Emma Gustafsson, idrottskonsulent RF-SISU Värmland.

Årets finalister för Geniuspriset

Galleri Mats Bergman

Genom uthålligt, långsiktigt och unikt arbete har Galleri Mats Bergman gett fler konstnärer möjlighet att leva på sitt yrke och gjort en bredd av konst tillgänglig för fler. Galleri Mats Bergman har insett det många andra har missat: det går ypperligt att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i sin affärsmodell, få resultat och göra skillnad på ett enkelt och samtidigt lönsamt sätt. Galleriet utmanar bilden av vem som kan försörja sig på sin konst och ger därmed viktig inspiration för fler kvinnor att slå igenom i branschen.

Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland för Fifty/Fifty

Genom den digitala utbildningen Fifty/Fifty har idrottsrörelsen fått ett konkret och effektivt verktyg som tydligt visar hur de ska arbeta för jämställdhet. De använder både digitala och fysiska plattformar för att höja kompetensen hos medlemmarna – och ger ögonöppnare utan att komma med pekpinnar. Resultatet är en fördjupad förståelse för vad jämställdhet är och tydliga listor för hur de ska jobba vidare med egna insatser – viktigt och smart!

Testhuset

Testhuset bidrar till en starkare och mer inkluderande tillväxt i näringslivet i Värmland. De arbetar strukturerat, sätter tydliga mål, har en stark vilja att förändra branschen och tar sig an en viktig samhällsutmaning: att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och säkra kompetensen. De visar en hög medvetenhet och öppnar nya vägar för rekrytering – där fakta och genomtänkt kommunikation leder till resultat. Testhuset visar att när vi lyfter in jämställdhet i rekryteringsprocessen ger det en ökad kompetens och utveckling i positiv riktning.

Kriterier för priset

Geniuspriset kan delas ut till privata, ideella eller offentliga organisationer som arbetar medvetet, långsiktigt och gärna nytänkande för att öka jämställdheten i och/eller utanför organisationen.

  • Organisationen ska ha verksamhet i Värmland.
  • Politiska partier, tidsbegränsade projekt eller kampanjer kan inte tilldelas priset. 
  • Arbetet ska bidra till hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.
  • Arbetet ska visa på goda kvantitativa och/eller kvalitativa effekter/resultat, bygga på långsiktighet och vara en del av den ordinarie verksamheten.
  • Nytänkande är meriterande.

Jury 2023

Årets jury består av sakkunniga representanter för organisationer som gör stora insatser för jämställdheten.

Clara Berglund

Clara Berglund

Clara är generalsekreterare för kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges kvinnoorganisationer samt ordförande och senior konsult för Forum Jämställdhet AB som årligen arrangerar Sveriges största jämställdhetskonferens med samma namn. Clara har arbetat med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i över 10 års tid. Hon har suttit i jämställdhetsmyndighetens insynsråd och har ingått som expert i flera statliga utredningar, till exempel Kommissionen för jämställda livsinkomster. Hon är också gender coach till Försvarsmakten.

 

LG Engsteröm

Lars-Gunnar Engström

Lars-Gunnar arbetar som senior utredare på Jämställdhetsmyndighetens analys- och uppföljningsavdelning, med huvudfokus det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd hälsa men även det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Han var tidigare universitetslektor i socialt arbete och har bland annat forskat om jämställdhet inom räddningstjänsten. Han har även ingått som expert i utredningarna Kommissionen för jämställda livsinkomster och Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida.

 

Tove Dahlgren

Tove Dahlgren

Tove är vice vd på Allbright och en anlitad utbildare i frågor om praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon är statsvetare specialiserad inom genusvetenskap och jämställdhetsintegrering och har vid flera tillfällen medverkat som expert och debattör i nationell media.


 

Tove Dahlgren

Elis Larsson

Elis Larsson arbetar med att engagera män för jämställdhet och mot våld på både nationell och internationell nivå. Han är föreningsutvecklare på organisationen MÄN och stöttar lokalgrupperna som finns över hela Sverige. Han är även koordinator för det regionala nätverket MenEngage Europe och skapar synergier mellan över hundra organisationer som i olika kontexter i Europa arbetar med att engagera män och pojkar. Han tror på ett förändringsarbete som försöker nå djupt hos människor samtidigt som det omskapar de stora och små strukturer som vi människor lever i.


Maroun Aoun

Maroun Aoun

Maroun har jobbat inom Almi företags-partner i 16 år på ledande positioner. Idag ansvarar han för samhällskontakter, partnerskap och fokusgrupper. Han var tidigare vd för stiftelsen IFS, Internationella företagar-föreningen i Sverige, under många år. Han sitter också med i juryn för priset Årets nybyggare, innovationspriset SKAPA och IVA:s 100-lista.

 

Maroun Aoun

Love Nordenmark

Love är projektledare på Sveriges kommuner och regioner. Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor i över 20 år i olika sektorer. På SKR arbetar hon med att utveckla metodmaterial, ta fram och sprida aktuell forskning samt lärande exempel om jämställdhetsintegrering. Hon är ansvarig för SKR:s satsning Modellkoncept för jämställdhet som stödjer kommuner och regioner att jämställdhetsintegrera sina system för ledning och styrning. Just nu driver Love ett utvecklingsprojekt för jämställd socialtjänst.

Fredrik Nilsson

Anna Lundmark Lundbergh

Anna är vd på Almi Värmland som tilldelades Geniuspriset 2022. Hon arbetar aktivt med att bidra till ökad jämställdhet i näringslivet på såväl strategisk som operativ nivå och är bland annat initiativtagare och ansvarig för Almis styrelsekartläggning som har 10-årsjubileum i år. Anna är även ledamot i Framtidsfrön och Exportkreditnämnden.

 

Tidigare vinnare

2022 – Almi Värmland

Almi Värmland tilldelades Geniuspriset 2022 för sitt fina jämställdhetsarbete. Genom att till exempel mäta och analysera könsskillnader, utveckla kommunikation och rådgivning samt sprida kunskap och verktyg har Almi Värmland förändrat sin egen organisation och omvärlden i en mer jämställd riktning.

Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland tog emot Geniuspriset 2022.

Anna Lundmark Lundbergh, Almi Värmland, tog emot Geniuspriset 2022.

2019 – Löfbergs

Kafferosteriet Löfbergs tilldelades Geniuspriset 2019 för sitt inspirerande arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring. De har integrerat inkludering och social hållbarhet i sin affär och gjort det till en del av affärsutvecklingen. 

Geniuspriset

Löfbergs tog emot Geniuspriset 2019.

Om Geniuspriset

Geniuspriset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma och höja statusen för jämställdhetsarbetet i Värmland. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av sakkunniga. Priset delas ut under konferensen Genius.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?