Till startsidan

Malaria

Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Fall av misstänkt malaria ska handläggas på akutmottagning/specialistavdelning och behandling bör ske på infektionsklinik eller i nära samråd med infektionsspecialist. Ge patienten information om malaria inklusive hur det smittar och behandling.
  • Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  • Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland samt om patient har tagit profylax.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet. Observera att endast fall diagnostiserade i Sverige ska anmälas.
  • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?