Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor) är en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Vid misstanke om mpox ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på STI-mottagningen/Hudkonsult CSK alternativt infektionsbakjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  2. Ge patienten information och förhållningsregler om mpox (apkoppor), inklusive hur det smittar - se nedan under rubriken smittskyddsblad.
    Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt.
  3. Smittspårning: Utförs på STI-mottagning eller infektionsklinik. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.
    Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (folkhalsomyndigheten)
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för mpox är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Uppdaterade 2022-07-20:

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Lokala rutiner

Mpox - RUT-24748 (pdf) Pdf, 149 kB.
Apkoppsvirus, provtagning och provtransport - RUT-24771 (pdf) Pdf, 146 kB.

Provtagning

Observera! Provtagning av misstänkta fall görs endast på STI-mottagningen eller infektionskliniken. Prover skickas till Folkhälsomyndigheten för analys.

Orthopoxvirus (PCR), provtagningsanvisning (folkhalsomyndigheten.se)

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?