Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor) är en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid misstanke om mpox ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på STI-mottagningen/Hudkonsult CSK alternativt infektionsbakjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
 2. Ge patienten information och förhållningsregler om mpox (apkoppor), inklusive hur det smittar - se nedan under rubriken smittskyddsblad.
  Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt.
 3. Smittspårning: Utförs på STI-mottagning eller infektionsklinik. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.
  Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (folkhalsomyndigheten)
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för mpox är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Uppdaterade 2022-07-20:

 • Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)
  Välj sjukdom, här finns flera smittskyddsblad:
  - Mpox - läkarinformation
  - Mpox - patientinformation - information till kontakter med låg risk för smitta
  - Mpox - patientinformation - information till kontakter med hög risk för smitta
  - Mpox - patientinformation

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Lokala rutiner

Mpox - RUT-24748 (pdf) Pdf, 167 kB.
Apkoppsvirus, provtagning och provtransport - RUT-24771 (pdf) Pdf, 146 kB.

Provtagning

Observera! Provtagning av misstänkta fall görs endast på STI-mottagningen eller infektionskliniken. Prover skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys.

Apkoppsvirus-DNA, provtagningsanvisning (Karolinska Universitetssjukhuset)

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?