Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /Mers (Middle East Respiratory Syndrome)

Mers (Middle East Respiratory Syndrome)

Här finns samlad information för dig om Mers.

2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön: MERS-coronavirus. Viruset kan orsaka sjukdomen Middle East Respiratory Syndrome (mers). Sjukdomsbilden ger luftvägssymtom, som i vissa fall kan bli allvarliga.

Mers förekommer huvudsakligen i Saudiarabien, men spridning förekommer även i andra länder på arabiska halvön. Smittkällan är fortfarande okänd men sannolikt rör det sig ursprungligen om en zoonotisk smitta. Man har funnit att smitta även kan förekomma hos dromedarer. Smitta mellan människor har påvisats, framför allt i samband med vård av sjuka. Riskfaktorer för smitta är framför allt kontakt med verifierat mers-fall, sjukhusvård i länder med spridning av mers, samt nära kontakt med dromedarer i land där mers förekommer. 

Kliniska symtom

  • Inkubationstid: 2-14 dagar
  • Symtombilden innefattar feber och hosta med varierande andningsbesvär som kan kräva andningsstöd och intensivvård
  • Associerade symtom som beskrivits: myalgi, diffusa mag-tarmsymtom och akut njursvikt.

Handläggning vid misstänkt fall

Mers bör misstänkas utefter klinisk bild samt epidemiologi. Se provtagningsindikation Provtagning - MERS (folkhalsomyndigheten.se). Klinisk mikrobiolog i beredskap på Folkhälsomyndigheten kan bistå med aktuell epidemiologisk information.

Vid misstänkt fall kontakta alltid infektionsklinikens bakjour för ställningstagande om fortsatt handläggning och beslut om hur patienten ska transporteras till infektionskliniken. Omhändertagande bör centraliseras till infektionsklinik givet att det medicinska tillståndet så tillåter.

Smittskydd Värmland ska kontaktas telefonledes vid misstänkt fall.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?