Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Hygienrond/vårdhygienisk egenkontroll kommunal vård

Hygienrond/vårdhygienisk egenkontroll kommunal vård

Hygienrond/vårdhygienisk egenkontroll (VEK) är ett hjälpmedel för strukturerad genomgång av verksamheten. Egenkontrollen är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning i dess arbete att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet i kommunal vård och omsorg.

Smittskydd Värmland rekommenderar att vårdhygienisk egenkontroll utförs en gång per år på alla enheter inom kommunal vård och omsorg.

Gör så här:

Använd dokument från Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH: Vårdhygienisk egenkontroll, VEK (sfvh.se)

  • Skriv en handlingsplan (sfvh.se) och utvärdera åtgärder.
  • Skicka kopia av handlingsplanen till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
  • Varje uppföljande hygienrond kopplas till en enhetschef som också ansvarar för dokumentationen i handlingsplanen.
  • Hygienansvarig sjuksköterska och samtliga hygienombud på enheten bör delta även om man inte går till varje avdelning. Detta för gemensam samsyn på hela enheten.

En hygiensjuksköterska från Smittskydd Värmland deltar vid en uppföljande hygienrond minst vart tredje år på varje särskilt boende för äldre, SÄBO, och hemtjänstgrupp. För LSS-boende är målet att en hygiensjuksköterska årligen deltar vid en uppföljande hygienrond per kommun.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?