Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Utbildning och utbildningsmaterial kommunal vård

Utbildning och utbildningsmaterial kommunal vård

Här hittar du utbildningsmaterial inom området vårdhygien.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Smittskydd Värmland rekommenderar att all vårdpersonal inom vård och omsorg ska gå webbutbildningen:
Socialstyrelsens digitala hygienutbildning för personal inom ordinärt boende eller för personal som arbetar på Särskilt boende för äldre (SÄBO).
Genomför utbildningen i grupp och diskutera frågorna för ökad förståelse och lärande, därefter individuellt för personligt intyg.

Utbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Utbildningen är framtagen mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen men är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet över tid.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?