Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Hygienpris - kommunal vård

Hygienpris - kommunal vård

Hygienpris kommer årligen att delats ut av Smittskydd Värmland till den kommunala enhet som arbetat med ett förbättringsarbete och som bäst uppfyllt vissa kriterier.

Person som använder handsprit.

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att kommunernas enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador.

Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

För att delta i Hygienpriset bör vissa kriterier vara uppfyllda under senaste året. Läs mer i inbjudan att delta i hygienpriset för kommunal vård. Pdf, 345 kB.

Välkommen med er ansökan senast den 3 april 2024.

Första plats: Edsholms äldrebostäder, Grums kommun (pdf) Pdf, 468 kB.

Edsholms Äldrebostäder är ett Särskilt boende med 44 lägenheter fördelat på fyra avdelningar: Kullen, Gläntan, Dungen och Ängen.

En vårdhygienisk egenkontroll utfördes på boendet i november 2021 i samråd med MAS och hygiensjuksköterska från Smittskydd Värmland. En handlingsplan över identifierade förbättringsområden upprättades. På varje avdelning finns det hygienombud med tydliga uppdrag och de har tillsammans med chefen varit ansvariga under 2022 för att åtgärda samtliga punkter i handlingsplanen.

Smittskydd Värmlands motivering till årets pristagare

  • Edsholm har en chef med en fantastisk glöd som fått med sig hygienombuden mot ett gemensamt mål där chefen arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
  • De har arbetat med kulturen för ett förändrat synsätt på hur man i personalgruppen ser på basala hygienrutiner. Den vårdnära personalen har fått bättre kunskap om till exempel när och inte när handskar ska användas. Målet har varit att få medarbetarna att arbeta lika med hygienrutiner på boendets alla avdelningar.
  • Hygienombuden har utbildats av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) för att utföra och registrera följsamhetsmätningar. Resultaten följs upp på arbetsplatsträffar.
  • De har under senaste året renodlat alla enheters förbrukningsförråd utifrån vårdhygieniska rekommendationer där det ska vara lätt att rengöra ytor och materialet skall bevara sin renhet för att förhindra eventuell smittspridning. Var sak ligger på en tydlig uppmärkt plats och det är lika så samtliga fyra avdelningar. Var god se bifogade bilder.
  • De har även på samtliga avdelningar plockat bort material som inte ska förvaras i ett desinfektionsrum och förtydligat orena och rena ytor i samtliga desinfektionsrum. Allt utifrån vårdhygieniska rekommendationer.
    Bilder på förvaringsutrymmen Edsholms äldrebostäder (pdf). Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?