Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

 

Mötesdagar för Hjälpmedelsnämnden 2019
Fredagen den 22 mars kl.09.00-12.00

Protokoll för Hjälpmedelsnämnden 

Ledamöter i Hjälpmedelsnämnden