Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Tidslinje

Tidslinje: historik och händelser kring Nya CSK

Utvecklingen av Centralsjukhuset har diskuterats under en längre tid. Inledningsvis handlade det om var sjukhusets geografiska placering skulle vara – i dag om hur lokaler och byggnader på befintligt sjukhusområde ska optimeras för framtidens vård.

Nya CSK:s tidslinje

Regionfullmäktige beslutade den 8 mars att ge grönt ljus till att genomföra den första etappen av två i bygget av Nya CSK. Sjukhuset förväntas kosta sju miljarder kronor och stå klart 2036.

Allt sedan regionfullmäktige för drygt två år sedan beslutade att starta upp projektet har det bedrivits ett omfattande planeringsarbete tillsammans med totalentreprenören Skanska för att kunna påbörja den första etappen som består av fem övergripande delprojekt.

Här kan du läsa mer om beslutet

Det nya huset, hus 15, på Centralsjukhuset öppnas. I huset flyttar kirurgkliniken in med tre vårdavdelningar. Flytten och utbyggnationen av Centralsjukhuset är resultatet av en insikt från pandemin – att fler smittsäkra vårdplatser behövs. Här kan du läsa mer om hus 15.

Nu är det klart att hela arbetet med att bygga om och till Centralsjukhuset får ett namn. Projektet heter numera "Nya CSK".

Avtal om entreprenad för den första etappen (rivningar och ombyggnation på befintliga sjukhuset samt uppförande av mottagningshus och akuthus) tecknas med Skanska den 24 september efter att förvaltningsrätten avslagit överklagan från de två entreprenörerna.

Efter en årslång upphandlingsprocess tilldelas Skanska entreprenaden för den första etappen, som inkluderar två nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus samt rivning och ombyggnationer av befintliga fastigheter.

Tilldelningen överklagas till förvaltningsrätten av två andra entreprenörer.

Regionfullmäktige godkänner förslaget att bygga om Centralsjukhuset. Ombyggnationen anslås sju miljarder kronor i 2020 års penningvärde och väntas pågå under cirka 15 från byggstart.

Efter förstudien involveras flera arbetsgrupper från hälso- och sjukvården för att fortsätta arbeta med vårdens förutsättningar utifrån de nya lokalförslagen. Resultatet samlas i en så kallad programhandling som var färdig år 2020. Det är programhandlingen som ligger till grund för dagens förslag till ombyggnation.

Med avstamp i behovsanalysen genomförs en förstudie, en kartläggning av alternativa lokallösningar i syfte att kunna utföra en effektiv hälso- och sjukvård på lång sikt. I samband med kartläggningen konstateras att lokalerna som ligger mitt i Centralsjukhuset har omfattande behov av rotrenovering.

Med avstamp i behovsanalysen genomförs en förstudie, en kartläggning av alternativa lokallösningar i syfte att kunna utföra en effektiv hälso- och sjukvård på lång sikt. I samband med kartläggningen konstateras att lokalerna som ligger mitt i Centralsjukhuset har omfattande behov av rotrenovering.
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutar att slå ihop de två tidigare separata projekten ”ersättningslokaler för hus 4” och ”rotrenovering av hus 56” till ett gemensamt ombyggnadsprojekt.

Operationscentrum, ett nytt hus där alla operationer på Centralsjukhuset genomförs, invigs. Samma år gör en utredning där ett helhetsgrepp över lokal- och utvecklingsbehov för hela sjukhuset tas. Resultatet från utredningen hittar du här. Fokus på att infektionskliniken behöver nya lokaler, att vård inte kan bedrivas i nuvarande lokaler på längre sikt.

Invigning av psykiatrihuset och den del av sjukhuset där bland annat röntgen och lab ligger. Nya lokaler för dessa verksamheter anses vid tidpunkten ha de mest akuta lokalbehoven.

Utredningen avslutas med slutsatsen att sjukhuset ska ligga kvar på befintlig plats.

Utredning om att avveckla Centralsjukhuset på dess befintliga plats och bygga ett nytt sjukhus i Välsviken, Karlstad, startas. Detta efter att flera lokaler på Centralsjukhuset, lokaler som används än i dag, konstaterats vara för ålderstigna och kräva en omotiverat stor renovering för att kunna fortsätta användas på längre sikt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?