Till startsidan

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för läkarstuderande

Vi samarbetar med Örebro universitetet och erbjuder VFU-placeringar vid Region Värmland från termin 7 till termin 11.

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker temavis, med två teman per termin. Som mest kan vi ha 80 studenter från Örebro hos oss samtidigt. 

Läkarstuderande vid andra universitet

Vi har också avtal med Uppsala universitet där en del kliniker tar emot då det inte samtligt är Örebrostudenter på plats.

Studenter från andra universitet kan höra av sig direkt till verksamhetscheferna med förfrågan om VFU/praktik. Klinikerna kan ta emot i mån av plats. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?