Till startsidan

Specialiseringstjänstgöring i Värmland

Varmt välkommen som ST-läkare i Värmland. Vi är cirka 250 ST-läkare i länet som genomför tjänstgöring vid Centralsjukhuset i Karlstad, Sjukhusen i Arvika och Torsby samt inom allmänmedicin.

Läkare samtalar med kollega.

Region Värmland anställer cirka 35-40 nya ST-läkare årligen. Vi följer Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkarnas specialiseringstjänstgöring om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17, SOSFS 2015:8 samt SOSFS 2021:8).

Vår ambition är att samtliga verksamheter där ST-utbildning genomförs ska granskas regelbundet genom Lipus AB och respektive specialitetsråd. På Lipus webbplats publiceras alla granskningsrapporter och du kan enkelt söka fram de som är gjorda i Värmland. 

Vi har ett utbildningscentrum placerat på Centralsjukhuset i Karlstad som bland annat ansvarar för övergripande samordning i utbildningsfrågor för ST-läkare.

Samtliga verksamheter där ST-utbildning sker har tillgång till studierektor med ansvar för samordning av utbildningsinsatserna inom respektive verksamhet. Studierektorerna deltar i regelbundna studierektorsråd med samordnande studierektor.

Välkommen att söka ST-tjänst i Region Värmland.

Möt Louise 

När Louise Emilsson var ST-läkare tillbringade hon ett år tillsammans med världens ledande forskare på anrika Harvard University. Läs intervjun med Louise.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?