Till startsidan

För dig som närmaste chef PTP

PTP-handboken är vägledande för hur en PTP-tjänst bör utformas. I den finner du den viktigaste informationen om din roll och ditt ansvar samt om strukturen kring PTP-psykologen och handledaren.

Psykologförbundets nationella handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP-handboken (pdf på psykologforbundet.se)

Krävs avlagd psykologexamen

Det krävs avlagd psykologexamen innan PTP-tjänstgöring kan påbörjas. Givetvis kan PTP-tjänster sökas tidigare, men kan inte påbörjas innan examensbevis är utfärdat.

Lämplig handledare ska utses

PTP kan inte heller påbörjas utan att en lämplig handledare utsetts. För att uppfylla kraven som PTP-handledare krävs tre års yrkeserfarenhet efter erhållen legitimation.

Absolut önskvärt är att handledaren finns inom verksamheten där PTP-psykologen tjänstgör. Vid svårigheter att tillgodose detta har man i vissa fall ordnat med extern handledare. En extern handledare finns inom en annan verksamhet men har god kännedom om PTP-psykologens verksamhet.

Önskvärt är att den tilltänkta handledaren deltar vid annonsutformning och anställningsintervjuer, för att ge goda förutsättningar för en fungerande handledning.

Finnas andra psykologer i närheten

Utöver handledning är det viktigt att det finns andra psykologer i verksamheten. PTP-psykologen ska inte vara ensam psykolog på sin arbetsplats. Det kan i många fall vara positivt att anställa fler än en PTP-psykolog om psykologbemanningen är låg.

Samma rättigheter som övriga medarbetare

Det är arbetsplatsen som helhet som tar emot PTP-psykologen, vilket innebär att denne ska ingå med samma rättigheter och skyldigheter som övriga medarbetare. Arbetsplatsens chef är också PTP-psykologens chef, med ansvar för introduktion, utvecklings- och lönesamtal.

Som chef är det viktigt att du i god tid planerar avslutet och eventuellt erbjudande om tillsvidareanställning tillsammans med PTP-psykologen.

Deltagande i PTP-programmet

PTP-psykologer som rekryteras inom den centrala rekryteringen varje år kommer automatiskt med i PTP-programmet. Om du som chef funderar på att anställa en PTP-psykolog utanför den centrala rekryteringen är det viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar studierektor Johanna Storm för att säkerställa kvalitén på PTP-platsen samt att PTP-psykologen kan delta i PTP-programmet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?