Till startsidan

Praktik för psykologstudenter

Som psykologstudent på Karlstads universitet har du möjlighet att få en av de 20 praktikplatser som vi erbjuder varje vårtermin.

Praktikplatserna varierar något från år till år, flest platser finns inom psykiatrin, men det finns också ofta platser inom habilitering och rehabilitering, föräldra- och barnhälsovård, primärvård samt inom den somatiska vården. Information om aktuella platser får du från Karlstads universitetet som också är de som fördelar praktikplatserna. 

De flesta praktikplatserna delas tillsammans med en kurskamrat och ni kan även ha samma handledare, men du har alltid en timmes individuell handledning i veckan.

Gemensam introduktionsdag

Praktiken i Region Värmland startar med en gemensam introduktionsdag där du tillsammans med dina kurskamrater får information om hur organisationen är uppbyggd, om grunderna i journalsystemet, juridik och etik och hur en bra handledningssituation kan skapas. Det är viktigt för oss att du ska känna dig förberedd innan du kommer ut till din praktikplats.

Gemensamma träffar

På introduktionsdagen får du också information om de gemensamma träffar som ni kommer att ha tillsammans med de PTP-psykologer som finns i landstinget. Där ni får delta på föreläsningar, seminarium och studiebesök. Du kommer också att få göra en endagsauskultation på vårdcentral för att bekanta dig med psykologens roll där.

Frågor och funderingar

Vår önskan är att din praktikperiod hos oss kommer att göra dig intresserad av att komma tillbaka till Region Värmland och arbeta i någon av våra verksamheter. Vi är därför alltid intresserade av dina synpunkter på vad vi kan förbättra. Ta gärna kontakt med vår studierektor om du har frågor eller idéer gällande psykologpraktiken.

Uppsats eller examensarbete

Vi uppmuntrar även att du senare gör uppsatser eller examensarbete inom ramen för något projekt inom Region Värmland. Även då kan ni ta kontakt med vår studierektor för att bli hänvisad rätt.

För psykologstudenter på andra studieorter än Karlstad

Vi är måna om att psykologstudenter som är intresserade av att arbeta i Region Värmland får möjlighet att göra sin praktik hos oss, samtidigt har vi begränsad möjlighet att ta emot studenter från andra utbildningsorter än Karlstad. Du är alltid välkommen att höra av sig till studierektor som kan berätta om hur möjligheterna till praktik ser ut i dagsläget. Bäst chans för att få praktikplats under vårterminen är att höra av sig i början av december då praktikplatserna för studenterna i Karlstad är utdelade.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?