Till startsidan

För dig som PTP-psykolog

PTP-året är en utbildningsplattform för din fortsatta yrkeskarriär som psykolog.

Anmäl dig till PTP-programmet

Inför att du påbörjar din tjänstgöring hos oss anmäler din närmsta chef dig till PTP-programmet via studierektorn.

Inom ramen för PTP-programmet erbjuds du regelbundna träffar med regionens samtliga PTP-psykologer. Träffarna är i form av till exempel föreläsningar, seminarier och/eller studiebesök. Föreläsningarna hålls oftast av psykologer verksamma inom vår organisation eller viktiga samarbetspartners, till exempel Karlstads universitet. På PTP-seminarierna finns det utrymme att reflektera över din professionaliseringsprocess. PTP-seminarierna är din egen tid där du själv bidrar till innehållet.

Flera träffar under varje termin

Föreläsningar och seminarier äger rum flera gånger per termin. Vi ses oftast på måndagseftermiddagar mellan klockan 13 och 15. Som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i detta utbildningsprogram.

Vi träffas flera gånger per termin och som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i detta utbildningsprogram. Vi ses oftast på måndagseftermiddagar.

För mer information se schema för våra PTP-träffar.

Utöver schemalagda träffar

I övrigt finns inga generella beslut gällande andra utbildningsinsatser, till exempel metodhandledning eller specifika kurser. Detta är något som motiveras av dina arbetsuppgifter. Det är din närmaste chef som beslutar om eventuella utbildningsinsatser. Diskutera med din handledare om du har särskilda behov utifrån arbetsuppgifter du förväntas genomföra.

Planerar du göra studiebesök utöver de schemalagda träffarna är det uppskattat att skicka ut information om detta till övriga PTP-psykologer, eftersom det ofta är fler som är intresserade av samma information.

Välkommen med frågor

Har du frågor som rör PTP-programmet eller din tjänstgöring är du så klart alltid välkommen att kontakta studierektor, se kontaktuppgifter nedan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?