Till startsidan

EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland.

För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Värmlands prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Värmland koordinerar framskrivning av Interreg Sverige-Norge programmet och är tillsammans med Region Dalarna och Region Gävleborg del av utvecklingen av ERUF (Europeiska utvecklingsfonden) och ESF+

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?