Till startsidan

Europeiska socialfonden (ESF+)

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Det nya programmet ska bidra till att stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling. Detta förväntas bli godkänt i april-maj 2022.

Region Värmland fick i december 2021 uppdraget under att ta fram förslag till regional handlingsplan för ESF+ i Värmlands län.

Så ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen

ESF-rådets arbete inleddes med en omvärldsanalys som färdigställdes i oktober 2019. I analysen identifieras fem målområden:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

ESF-rådet har genomfört programdialoger med regionalt utvecklingsansvariga, arbetsmarknadens parter, myndigheter och civilsamhället. Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att påverka programmeringsarbetet och genomförandet av ESF+.

Parallellt med programmeringsarbetet har Region Gävleborg i samarbete med Region Dalarna och Region Värmland tagit fram en socioekonomisk analys för NUTS-regionen Norra Mellansverige. Analysen ligger till grund för den regionala handlingsplanen vilken styr hur ESF+ genomförs regionalt. Arbetet med den regionala handlingsplanen pågår under våren 2022.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ESF+ Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Ulrica Matthed Bergström
ulrica.matthedbergstrom@regionvarmland.se
072-457 98 50

Ida Thunholm
ida.thunholm@regiongavleborg.se
026-53 17 40, 072-24 46 041

Conny Danielsson
conny.danielsson@regiondalarna.se
023-77 70 35

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?