Till startsidan

Konferens: Digital delaktighet

En kvinna och en man sitter och samtalar vid en dator.

I september samlar vi en rad aktörer för att tillsammans skapa ett Värmland som förändrar världen.

Tillgång till samhällskritiska digitala tjänster som grundläggande betaltjänster och service är nycklar till framgång, likväl som både fysisk och digital sjukvård, demokratisk delaktighet och delaktighet i folkbildning.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service för många, men samtidigt ser vi att den ökade digitaliseringen är på väg att skapa ett nytt utanförskap – nämligen det digitala.

Vi måste våga tänka nytt

På konferensen vill vi utmana oss själva att tänka i nya banor och hitta nya vägar kring digital delaktighet. Vi måste våga tänka nytt om vi vill ta oss framåt och uppåt.

Medan offentliga aktörer samverkar och utvecklar nya tjänster för att skapa förändring, överlämnar vi ofta ansvaret för förståelse och inkludering till den enskilda individen och den enskilda tjänstepersonen.

Hur kan vi, som olika aktörer i länet, tillsammans skapa förutsättningar för att bättre bemöta strukturella hinder och öka tillgängligheten till våra digitala samhällstjänster och betaltjänster?

Under förmiddagen får vi tal del av den senaste kunskapen inom området, för att på eftermiddagen dela upp deltagarna i två workshops med olika inriktningar.

Varmt välkommen till Region Värmlands och Länsstyrelsen Värmlands konferens om digital delaktighet!

Anmäl dig här!

Om konferensen

Datum och tid: 20 september 2023, klockan 9.15–15.15.
Fika serveras från klockan 8.45.

Sista anmälningsdatum: 10 september 2023

Plats: Fysiskt på Karlstad CCC. Tage Erlandergatan 8, Karlstad.

Målgrupp: I första hand riktar sig dagen till tjänstepersoner, digitaliseringsledare, strateger och IT-utvecklare i offentlig verksamhet, politiker och civilsamhällets aktörer.

Moderator: Terese Raymond, nationell samordnare för DigiDel-nätverket

Övrigt: Platserna är begränsade och först till kvarn-principen gäller. Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch. Förmiddagen kommer att spelas in och kan distribueras senare.

Arrangör: Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Program

8.45 Kaffe

9.15 Inledning, Terese Raymond, DigiDel

10.00 Forskningsprojektet, Cash – Mänskliga rättigheter och social hållbarhet i övergången till ett kontantlöst samhälle, Lena Halldenius, Lunds universitet

10.30 Betaltjänster – inte tillgängliga för alla, Länsstyrelsen Värmland och Örebro

10.55 Kaffepaus

11.15 Hur och varför har det blivit så här? Stefan Johansson, Begripsam

12.00 Goda exempel från Värmland

Digital fixare, Mia Hernell och Robin Backman, Hammarö kommun

Torsby DigidelCenter, Peter Ljunglöf, Torsby kommun

Digitala utbildningar för äldre/Betaltjänster för alla, SeniorNet och Studieförbundet Vuxenskolan

12.30 Lunch

13.30 Workshops

Workshop 1

Vad behöver vi för att kunna hjälpa individer att bli digitalt delaktiga? Frida Malinen och David Hanley, Attityd

Workshop 2

Hur och vad behöver vi utveckla för att kunna ta fram digitala tjänster som ökar den digitala delaktigheten?, Stefan Johansson, Begripsam

15.00 Sammanfattning, Terese Raymond

15.15 Avslut

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?