Till startsidan
Fartyg

Sjöfart

Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort flera utredningar av sjöfarten på Göta älv och Vänerstråket. De utgjorde underlag för beslut om nya slussar i Trollhätte kanal i den nationella planen 2018-2029.

Studie och analyser

Effektivare transporter

Ett projekt har genomförts för att ta fram ett förslag på hur samordnas information från sjöfarten, järnvägen och vägtrafiken kan optimera transporterna på och över vattnet. 

Samtliga rapporter och resultat GOTRIS på Victorias webbplats 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?