Till startsidan

Oslo-Stockholm 2.55

Region Värmland arbetar för att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Utbyggnaden skulle skapa bättre försättningar för tillväxt och vara ett kraftigt bidrag i omställningen till ett nytt hållbart transportsystem.

Påverkansarbetet sker till stor del i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB om ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Grundtanken är att ökat samarbete ger ökad tillväxt. För att satsningen ska bli verklighet krävs bland annat att regeringen prioriterar sträckan i den nationella planen för transportinfrastruktur, som beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Det krävs även liknande beslut på den norska sidan.

Varför behövs en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm?

Varje år görs 1,4 miljoner flygresor mellan huvudstäderna för en sträcka på bara 40 mil. Över en miljon av dessa kan förväntas bli med tåg om restiden minskas från dagens fem timmar till under tre. Det är betydligt klimatsmartare och billigare – och tar inte längre tid än flyget. I grunden handlar det att skapa bättre förutsättningar för regionförstoring och tillväxt och att tillgodose företagens och invånarnas behov. Det skulle gynna värmlänningarna genom ökade möjligheter att resa snabbt med tåg både inom och utanför länet. Det blir exempelvis enklare att bo i Värmland och arbetspendla till ett annat län eller till Norge.

Dessutom är sträckan mellan Oslo och Stockholm en av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner människor fördelat på 50 kommuner och åtta arbetsmarknadsområden. En förbättrad förbindelse skulle få ett större resande än vad som i dag sker mellan Stockholm och Göteborg. Att projektet är samhällsekonomiskt och, till stora delar, kommersiellt lönsamt, gör förbindelsen unik.

När kan järnvägen bli klar?

Med nuvarande regelverk, som innefattar att Trafikverkets statliga investeringsmodell används, blir en eventuell framtida järnvägssträckning verklighet absolut tidigast om cirka 20 år. Används en ny finansieringsmodell för den nya järnvägssträckningen som innefattar brukaravgifter eller delvis privat finansiering kan en utbyggnad eventuellt ske snabbare. I ett sådant fall skulle järnvägen kunna stå klar i mitten på 2030 talet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?