Till startsidan

Region Värmland ska bidra till
att stärka relationen med Norge
 

Närheten till Norge har en avgörande betydelse för Värmland. Det strategiska läget och den unika närheten till Oslo ger oss en konkurrensfördel i form av närhet till arbetsgivare och kompetens samt handelsmöjligheter, etableringar och investeringar.

Region Värmland har under lång tid prioriterat samarbetet med Norge. Samarbetsavtal har slutits med våra norska grannfylken och gemensamma projekt har genomförts. En särskild Norgestrategi beslutades 2012 och 2019 togs beslut om att återigen avsätta resurser för ökat samarbete med Norge. Satsningen sträcker sig fram till och med 2023 och ska bidra till att nya kontakter och samarbeten etableras över gränsen. Bland annat har samarbetsavtal med Värmlands nya grannregion Innlandet beslutats och motsvarande process med Viken har initierats. Genom ett aktivt arbete i EU-programmet Interreg Sverige-Norge stöttar vi gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom olika insatsområden.

Rörelsen och relationerna över gränsen är omfattande från båda håll. Region Värmland ska tillsammans med våra norska grannfylken bidra till att upprätthålla tilliten och sammanhållningen i Norden och hela den svensk-norska gränsregionala geografin, de gemensamma värderingarna och den nordiska gemenskapen med fokus på kultur, demokrati, jämställdhet, inkludering, icke-diskriminering och yttrandefrihet. Region Värmland ska i sitt arbete med Norge även bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Vi ska ansvara för att arbetet är hållbart ur sociala, ekonomiska och klimat- och miljömässiga dimensioner.

Region Värmland ska stärka samarbetet med Norge på ett generellt plan men särskilt inom de prioriterade verksamhetsområdena:

  • Hälsa och sjukvård
  • Regional hållbar utveckling
  • Folkhälsa, kultur och folkbildning
  • Kollektivtrafik

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?