European Office

Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut. Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel.

Därför öppnade Region Värmland vid årsskiftet 2014–2015 Region Värmland European Office i Bryssel. Kontoret har två huvuduppgifter: att arbeta med strategisk utveckling och med projektutveckling.

Strategisk utveckling handlar bland annat om att vara ett stöd i frågor som rör hela länet och vid tillfällen då det finns ett värde av att Värmland talar med en röst. Hit räknas även att arbeta för att påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

Att arbeta med projektutveckling på plats i Bryssel är särskilt viktig när det kommer till projekt i de så kallade sektorsprogrammen. För att få tillgång till de medlen krävs att kommuner och regioner i olika länder samarbetar. I Bryssel finns de nätverk och kontakter som är nödvändiga.

Region Värmland European Office placeras organisatoriskt under Region Värmland och är ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.

Adress

Region Värmland European Office

Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Arbetsveckor i Värmland

Med anledning av covid är inga resor planerade. Vi uppdaterar sidan så snart vi har datum då vi kommer att vara i Värmland.

Kontakt

Kajsa mot grön bakgrund.

Kajsa Sundström

Kontorschef / Head of Office
+32474989514
kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Simon mot grön bakgrund.

Simon Fredholm

Handläggare/Junior Policy Officer Bryssel
+46108331065
simon.fredholm@regionvarmland.se

Ingrid Jansson (tjänstledig)

Handläggare/EU Policy Officer Bryssel
+32491485592
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen