Till startsidan

EU

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland.

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg som riktar sig till regioner och städer inom EU. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader i EU genom olika struktur- och investeringsfonder. Till sammanhållningspolitiken hör bland annat den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), den europeiska socialfonden (ESF+) och INTERREG programmen. Syftet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Det är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, konkurrenskraft, tillväxt och hållbar utveckling i Europa.

Sammanhållningspolitik 2021–2027 präglas av fem politiska mål som formar struktur- och investeringsfonderna.

  • Ett smartare Europa
  • Ett grönare och koldioxid snålare Europa
  • Ett mer sammanlänkat Europa
  • Ett mer socialt Europa
  • Ett Europa närmare medborgarna

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?