Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen som viruset orsakar - covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. 

Klinisk anmälan av covid-19 återinförs från och med den 19 augusti 2020. 

Observera - journalen ska inte märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic

Infektionen orsakar varierande grad av luftvägsinfektion inklusive svår lunginflammation. Viruset smittar i huvudsak genom dropp- och kontaktsmitta. Smittsamheten varierar. En person är som mest smittsam i början av sjukdomsförloppet. Det finns rapporter om att smitta skett från personer utan symtom, men få studier som beskriver hur smittsam man är, och om detta utgör en betydande del av smittspridningen i samhället. Inkubationstiden är i regel 2–14 dygn, oftast 2–5 dygn.  

Hur länge ska man stanna hemma? 
Se Folkhälsomyndighetens information i Frågor och svar under rubriken "Så kan vi minska smittspridningen". 

För patienter med bekräftad covid-19 (PCR-positiva) se smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation.  

För vård- och omsorgspersonal, se  RUT-20219 Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete och smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation.  

Se även Folkhälsomyndighetens dokument Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.    

Instruktioner om skyddsutrustning

  
Skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19 och Skyddsutrustning, avklädning (pdf)

 

Instruktionsfilmer 

Film om skyddsutrustning vid covid-19 från Region Jönköpings län

Film om hur man förhindrar covid-19 i kommunal vård och omsorg från Region Jönköpings län 

Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Torbjörn Kjerstadius, överläkare vid laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, visar hur man tar nasopharynxprov och svalgprov. I filmen används enbart visir som stänkskydd. Observera att enligt aktuella rutiner ska både visir och munskydd användas vid provtagning.