Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen som viruset orsakar - covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.   

Infektionen orsakar varierande grad av luftvägsinfektion inklusive svår lunginflammation. Viruset smittar i huvudsak genom dropp- och kontaktsmitta. Smittsamheten varierar. En person är som mest smittsam i början av sjukdomsförloppet. Det finns rapporter om att smitta skett från personer utan symtom, men få studier som beskriver hur smittsam man är, och om detta utgör en betydande del av smittspridningen i samhället. Inkubationstiden är i regel 2–14 dygn, oftast 2–5 dygn.   

Uppdaterade riktlinjer från och med den 10 maj 2021 

Lathund för hushållskontakt

Klicka på bilden för att öppna pdf-fil 

Lathund för närkontakt

Klicka på bilden för att öppna pdf-fil   

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter.