Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.   

Den 1 november uppdaterar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om tesning samt rekommendationer om hur länge man ska stanna hemma vid luftvägssymtom: