Till startsidan

Covid-19 (coronavirus)

Här hittar du information och rutiner om covid-19.

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad för läkare. Ge patienten skriftlig information om covid-19 - använd smittskyddsblad patientinformation.
  Vid behov av sjukhusvård:
  - RUT-19272 Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård (pdf) Pdf, 432 kB.
  - RUT-20251-Covid-19 - särskilt boende/korttidsboende/hemsjukvård (pdf) Pdf, 530 kB.
 2. Smittspårning: Smittspårning inom vård och omsorg ska genomföras enligt rutin för smittspårning. Rutinen finns under rubriken Smittspårning.
 3. Anmälningsplikt:
  Covid-19 är sedan 17 januari 2022 enbart anmälningspliktig för laboratorier. Klinisk anmälan i SmiNet ska göras av behandlande läkare enbart när covid-19 konstaterats efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av laboratoriet.

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (HSLF-FS 2015:7)

  Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning
  Direktlänkar för inloggning i SmiNet:
  - SmiNet, inloggning via Sjunet
  - SmiNet, inloggning övriga användare

Smittskyddsblad

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer,
Provtagningsindikation för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg för covid-19 i Värmland, se 1177.se

Provtagning av personal - se rutin i Vida RUT-20219 Provtagning covid-19 patientnära personal i vård och omsorg Pdf, 246 kB. version 18

Rutinerna revideras frekvent i takt med ständigt förändrat kunskapsläge. Läs därför om möjligt rutinen direkt på webben eller i Vida.

Om patienten har varit i kontakt med enhet i vård eller omsorg under smittsam fas meddelas aktuell enhet som i sin tur vid behov utför smittspårning på enheten enligt rutin Covid-19 – smittspårning vård och omsorg. Under jourtid behöver inte hemtjänstgrupp kontaktas.

Information om covidbevis

Information om covid-bevis finns på e-hälsomyndighetens webbplats, covidbevis.se

Telefon till kundtjänst: 0771-766 200

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen