Till startsidan

Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om covid-19. Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Ändringsföreskrift, gäller från och med 2022-01-17: HSLF-FS 2022:4 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall.

 • Kravet på laboratorieanmälan kvarstår som förut.
 • Kravet för klinisk anmälan tas bort nationellt med undantag för de fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare.
  Vid behov av sjukhusvård:
  - RUT-19918 Medicinsk beslutsstöd covid-19 vårdavdelning (Vida)
  - RUT-19272 Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård (pdf) Pdf, 550 kB.
  - RUT-20251-Covid-19 - särskilt boende/korttidsboende/hemsjukvård (pdf) Pdf, 608 kB.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter. Dokumenteras i journal.
 3. Smittspårning: Smittspårning ska alltid genomföras. Rutiner för smittspårning finns på denna sida under rubriken Smittspårning.
 4. Klinisk anmälan: Klinisk anmälan i SmiNet ska göras snarast av behandlande läkare som konstaterar covid-19 efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av mikrobiologiskt laboratorium. Från och med 17 januari 2022 behövs inte klinisk anmälan för PCR-tester som analyseras på laboratorium. Analyserande laboratorium gör i dessa fall labanmälan till SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för covid-19 är kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. Detta gäller under det akuta sjukdomsförloppet, men inte vid behov av vård och provtagning vid restsymtom som inte är korrelerade till smittsamhet.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19 samt Skyddskläder och personlig skyddsutrustning - avklädning (pdf):

Filmer

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer,
Provtagningsindikation för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Införande av antigentest på akutmottagningen, CSK - kundmeddelande från Klinisk Mikrobiologi Pdf, 168 kB.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Egenprovtagning för covid-19 i Värmland, se 1177.se

Provtagning av personal - se rutin i Vida RUT-20219 Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete Pdf, 308 kB. version 15

Provtagning av patienter i kommunal vård och omsorg: VÅR-20515 Screeningprovtagning för covid-19 av patienter i kommunal vård och omsorg vid inflyttning till kommunala boenden samt vid utskrivning från inneliggande vård Pdf, 381 kB. version 8

RUT-20924 Covid-19 - Hygienrutiner vid löpandebandprovtagning inomhus/utomhus/i tält Pdf, 99 kB. version 1

Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Torbjörn Kjerstadius, överläkare vid laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, visar hur man tar nasopharynxprov och svalgprov. I filmen används enbart visir som stänkskydd. Observera att enligt aktuella rutiner ska både visir och munskydd användas vid provtagning. Följ instruktionerna på provtagningsremissen.

Smittspårning syftar till att begränsa smittspridning. Detta görs genom att identifiera och informera kontakter som varit exponerade för smitta, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

Vissa patienter med covid-19 remitteras till Central provtagningsadministration och smittspårning (intranät Region Värmland), se INS-20681 Covid-19 - Remiss smittspårning av patient Pdf, 211 kB.. Observera att länken kan endast nås av användare inom Region Värmland. Se rutiner nedan under rubriken Smittspårarpaket.

Om patienten har varit i kontakt med enhet i vård eller omsorg under smittsam fas meddelas aktuell enhet som i sin tur vid behov utför smittspårning på enheten enligt rutin Covid-19 – smittspårning vård och omsorg. Under jourtid behöver inte hemtjänstgrupp kontaktas.

Covid-19 - lathund, provtagning av hushållskontakt som ingår i smittspårning

Covid-19 - lathund för närkontakt som ingår i smittspårning

Misstänkt covid-19 och exponerad patient

Algoritm

Affischer

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen