Till startsidan

Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett nära samarbete med alla kommuner i Värmland.

Hösten 2016 bildades kommunala nätverket för vårdhygien. I nätverket ingår medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för vårdhygien från kommunerna i Värmland. Nätverket har möte 1-2 gånger per år.

Sedan mars 2020 har vårt samarbete utökats med Teamsmöten för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och representanter för Smittskydd Värmland 1-2 gånger i veckan. På dessa möten pratar vi om aktuella frågor gällande hygienrutiner, skyddsutrustning och smittspårning för covid-19. Under hela pandemin har vi haft flera tillfällen med utbildning för kommunens personal. Våren 2021 kommer vi att ha utbildning för hygienombud, chefer och MAS:ar för alla kommuner.

Nedan finns dokument som är utarbetade för kommunal vård. Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finna under respektive sjukdom. 

Covid-19: Här finns samlad information om covid-19 med bland annat rutiner vid misstänkt eller bekräftat fall, provtagning och smittspårning.

Clostridium difficile - kommunal vård Pdf, 270 kB.

Egenkontroll hygienrond hemsjukvård Word, 62 kB.

Egenkontroll hygienrond kommunal vård Word, 66 kB.

Husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård Pdf, 155 kB.

Hygienrutiner personliga assistenter Word, 67 kB. - checklista

Rekommendationer för hygienarbete inom kommunal vård och omsorg Pdf, 175 kB.

Riktlinje för vårdhygien inom kommunal vård och omsorg
Pdf, 353 kB.

Undervisningsmaterial om basala hygienrutiner

Uppdragsbeskrivning för hygienombud inom kommunal vård och omsorg Pdf, 150 kB.

Uppdragsbeskrivning för hygienansvarig sjuksköterska inom kommunal vård och omsorg Pdf, 149 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen