Till startsidan

Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett nära samarbete med alla kommuner i Värmland och arbetar fortlöpande med att minska smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det finns ett avtal med alla kommuner i Värmland där det ingår ett väl fungerande nätverk för vårdhygieniska frågor mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och Smittskydd Värmland. Aktuella frågor som tas upp på dessa möten är till exempel basala hygienrutiner, hygienombud och rutiner för covid-19 . Nätverket har möten kontinuerligt.

Dokument

På följande sidor hittar du dokument som är utarbetade för kommunal vård och omsorg:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen