Till startsidan
Till startsidan

Rutiner kommunal vård

Här finner du hygienrutiner för kommunal vård och omsorg.

Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finns under respektive sjukdom: A-Ö, sjukdomar.

Mathantering avdelningskök äldreomsorg

Hantering av livsmedel lyder under Livsmedelslagen (riksdagen.se).

Branschriktlinjer ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.
Branschriktlinjer för offentlig säker mat (skr.se)

Byggnation

Står ni inför, eller har funderingar kring, att bygga om eller bygga nytt för vård- eller omsorgsverksamhet?

Smittskydd Värmland rekommenderar att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kontaktar hygiensjuksköterska för rådgivning vid planering av byggnation av vårdlokaler inom den kommunala vården - se BOV- Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (sfvh.se).

Har ni funderingar kring om- eller nybyggnation kan det vara bra att även själv titta efter vad som står i BOV om den typ av lokaler som är aktuella. Man kan också läsa om sina befintliga lokaler i BOV, för att se att de är utformade som de borde från vårdhygienisk synvinkel.

Städ

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

Värmebölja

Åtgärder vid värmebölja (pdf) Pdf, 125 kB.

Råd vid värmeböljor – Till personal inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Råd vid värmeböljor - särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats