Till startsidan
Start /Om oss /För andra vårdgivare

För andra vårdgivare

Dokument och rutiner för dig som jobbar inom tandvården i Värmland och i andra regioner.

A

AK-mottagningen Karlstad

Amning och munhälsa (pdf) Pdf, 105 kB.

Apotek

Antiresorptiv behandling Pdf, 124 kB.

Asyl

B

Barnavtal Pdf, 124 kB., 2018 privata vårdgivare (pdf)

Behandlingsbegäran (pdf) Pdf, 77 kB., blankett för överflyttning av journalhandlingar

D

Debitering utifrån vistelsestatus (pdf) Pdf, 308 kB.

E

Effektiv och säker läkemedelshantering

F

Fluoridrekommendationer (pdf) Pdf, 360 kB.

FN:s konvention om barnets rättigheter

H

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2023 (pdf) Pdf, 3 MB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2022 (pdf) Pdf, 933 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2022 (pdf) Pdf, 975 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2021 (pdf) Pdf, 905 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2021 (pdf) Pdf, 1 MB.

I

Implantatoperation, råd till opererade patienter (pdf) Pdf, 109 kB.

L

Licensmotivering Scandonest Pdf, 7 kB.

Lokal anestesi, information och förslag om användningi Pdf, 144 kB.

Läkemedel

O

Orosanmälan om barn som far illa (socialstyrelsen.se)

Osteoporos Pdf, 236 kB.

P

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Placerade barn (pdf) Pdf, 152 kB., rutin

R

Remiss till odontologisk radiologi (pdf) Pdf, 121 kB.

S

Samverkan allmän- och specialisttandvård (pdf) Pdf, 218 kB. 

SEFOS - säker digital kommunikation (pdf) Pdf, 182 kB.

Smittskydd Värmland

T

Tandvård för särskilda grupper

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift (pdf) Pdf, 165 kB.

Tolkförmedling, asylpatienter

Tolkcentralen, hörselskadade

Tolkkarta (pdf) Pdf, 1 MB., hjälpmedel för att bestämma språk

V

Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder 

Vårdgivarwebben

Vårdlinjer barn och ungdom (pdf) Pdf, 49 kB.

Vårdprogram

Ä

Ramdokument för Äldretandvård (pdf) Pdf, 812 kB.

Äldretandvård - Munnen är allas ansvar, nationellt handlingsprogram (pdf) Pdf, 5 MB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?