Till startsidan

Psykolog

PTP är praktisk tjänstgöring som psykolog under ett år för att psykologer efter psykologexamen ska få legitimation.

PTP-programmet

Region Värmland startade PTP-programmet 2008 och har idag 19 inskrivna PTP-psykologer. Programmet samordnas av en studierektorstjänst på 25 procent, som arbetar mot såväl PTP-psykologerna som handledare samt berörda chefer.

PTP-programmet följer Socialstyrelsens föreskrifter. För vidare information:
PTP-handboken - Nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer (psykologforbundet.se)

Inom ramen för PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på din professionaliseringsprocess, kollegialt nätverk samt vägledning av studierektor.
För vidare information se vårt schema för PTP-träffar

Att göra PTP hos oss

Region Värmland har PTP-tjänster som släpps varje vår. Vi erbjuder vanligtvis spännande PTP-platser i en rad olika verksamheter vars uppdrag spänner mellan förebyggande hälsovård till psykiatri och habilitering samt erbjuder uppdrag med inriktning på allt från små barn till vuxna.

Vad gäller handledning och övrig struktur kring PTP-tjänstgöringen följs Socialstyrelsens föreskrifter.

Stora möjligheter till en tjänst efter avslutad PTP

När PTP-året är slut finns stora möjligheter till tjänst som legitimerad psykolog med  goda karriärvägar inom Region Värmland. Välkommen att söka PTP-hos oss!

Möt två medarbetare

Porträtt.

Lärorikt och utmanande

– Jag lärde mig otroligt mycket under mitt PTP-år tack vare alla olika moment som jag fick prova på. Men jag ställdes även inför en hel del utmaningar. Bara att börja heltidsarbeta och bedriva självständigt psykologarbete efter fem år i skolbänken är en jättestor prövning.
Lina berättar om sitt år som PTP-psykolog.

 

Porträtt.

En fortbildningsinjektion att vara handledare

– Under PTP-perioden ska man finna sin roll som psykolog, men även sätta gränser för att hålla en hel karriär. Behovet kommer alltid vara större än resurserna och som psykolog måste man hitta sitt sätt att förhålla sig till det.
Eva berättar om sin roll som handledare. 


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?