Till startsidan

Bibliotekresidens

Under våren 2024 kommer fyra kulturskapare att ha en residensvistelsen i biblioteksmiljö. Det sker i regi av Region Värmland och i samarbete med kommunerna Säffle, Torsby och Årjäng.

Syfte

Biblioteket utgör en stor del av vårt gemensamma offentliga rum. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill vi ge möjligheten att utforska biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i vårt offentliga rum.

Vad innebär residens?

Residens ser olika ut beroende på behov och förutsättningar. Grunden är att en kulturutövare ges tid, utrymme och resurser till fördjupat arbete inom sitt kreativa uttryck på en plats där denne normalt inte verkar. Ofta erbjuds kulturutövaren tillgång till boende på platsen. Inom ramen för denna utlysning arbetar kulturutövaren processinriktat utifrån ett uppdrag. Aktuella uppdrag och specifika förutsättningar för residensvistelserna återfinns under respektive kommun.

Aktuella bibliotekresidens

Våren 2024 erbjuder Kulturavdelningen, Region Värmland, tre residens i Värmland med tre olika inriktningar; Konstnärlig process i biblioteksbuss, biblioteket Säffle, Filmskapare med dokumentär inriktning, Biblioteket Torsby Film och konstnärligt skapande, Årjängs kommun.

Här presenteras uppdragen och de fyra kulturskapare som fått uppdragen.

Säffle bibliotek

Uppdraget handlar om att utveckla den nya biblioteksbussen som mötesplats. Kulturskaparna Annika Eriksdotter och Kerstin Wessberg kommer bland annat att utforska platser där bokbussen stannar och möta de människor som bor eller verkar där. Skolor, förskolor, boenden, ungdomsgårdar, föreningar eller enskilda kommuninvånare längs biblioteksbussens turer är viktiga kontakter.

Annika Eriksdotter och Kerstin Wessberg

Torsby bibliotek

Syftet med residenset är att visa hur bokbussen stärker gemenskapen genom att göra böcker tillgängliga och uppmuntra till läsning hos både unga och äldre. Anton Sten som är dokumentärfilmare hoppas att genom intervjuer och film kunna belysa den avgörande roll som kulturella initiativ som bokbussen spelar för att hålla samhällen levande och förenade.

Anton Sten

Årjängs bibliotek

Uppdragets fokus är filmberättande. Filmaren arbetar tillsammans med deltagare från daglig verksamhet med att utforska filmmediets möjligheter. Filmaren och deltagarna skapar tillsammans en berättelse utifrån olika karaktärer som deltagarna utvecklat. Det processinriktade arbetet har börjat på biblioteket men sedan flyttat ut till olika platser i kommunen där filmandet pågår. Uppdraget handlar om att stärka deltagarnas egenmakt, fantasi och kreativitet. Berättelsen, gestaltningen och tekniken smälter samman i en konstnärlig process som leds av filmaren Sara Svärdsén.

Sara Svärdsén

Med stöd av Kulturrådet

Residensvistelserna är del i satsningen Biblioteket som demokratisk arena. Satsningen ägs av Kulturavdelningen, Region Värmland, med stöd av Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?