Till startsidan

Regional biblioteksplan 2021-2024

Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av kultur- och bildningsnämnden den 9 mars 2021.

Illustration Jonas Liveröd (Illustrationen är beskuren)

Syfte

Avsikten med den regionala biblioteksplanen är att främja en stark biblioteksregion genom att ge underlag för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och stimulera samverkan i länet. Planen omfattar inte all utveckling inom biblioteksområdet, utan lyfter viktiga utvecklingsområden som behöver genomföras i samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 17 §) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den regionala biblioteksplanen innehåller dels en vägledande del för hela Värmland, dels en styrande del för biblioteksverksamheter inom organisationen Region Värmland. Planen gäller 2021–2024.

Denna regionala biblioteksplan har tagits fram samordnat med arbetet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi samt arbetet för en ny kulturplanfolkhälsostrategisk plan och planer för Region Värmlands folkhögskolor.

Biblioteksplan 2021-2024 Pdf, 5 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?