Till startsidan

Den kreativa språkresan

Den kreativa språkresan är ett språkfrämjande jämlikhetsarbete med syfte att förstärka och utveckla läs- och berättarupplevelser för och med barn tidigt i livet.

Om Den kreativa språkresan

Med fokus på bilderbokens möjligheter vill vi på ett lekfullt sätt stimulera barns fantasi och litteracitetsutveckling samt ge barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning. Varje år utser en arbetsgrupp, bestående av barnbibliotekarier, pedagoger och barn, årets bilderbok som förskolor och bibliotek utgår från och arbetar med under året.

Utifrån pedagogernas och barnbibliotekariernas kompetens och idéer, samt barnens fantasi och lekfullhet kan sen Den kreativa språkresan starta! Här hittar alla sina egna arbetssätt för att levandegöra bilderboken. Med hjälp av kreativitet och lekpedagogik kan resan göras både magisk, rolig och lärorik för barnen.

Professionsövergripande samarbete

Arbetet genomförs som ett professionsövergripande samarbete mellan bibliotek och förskola och samordnas av kulturavdelningen på Region Värmland. Inspiration kommer från Lilla bokbryggan som är ett väl inarbetat arbetssätt i Karlstads kommun sedan 1986 och ska ses som en regional spridning av konceptet till övriga 15 kommuner i Värmland.

Vill ni vara med?

Nedan hittar du praktiskt information om Den kreativa språkresan.

Titeln presenteras i maj och anmälan är öppen till och med 2 september. Erbjudandet gäller kommunala och privata förskolor och alla folkbibliotek i Värmlands län.

I Den kreativa språkresan ingår en kick-off och två inspirationstillfällen för pedagoger och barnbibliotekarier under året. Samtliga träffar kommer att erbjudas digitalt. Alla som är med ansvarar själva för att avsluta årets arbete tillsammans med barnen i slutet av läsåret. Vi vill gärna uppmana att förskolor och bibliotek arbetar tillsammans. För kollegial delning använder vi oss av Facebookgruppen "Samverkan BVC, bibliotek och förskola i Värmland" och pedagogvarmland.se.

Årets bilderbok är ”Vi gjorde det!” av Lina Sandquist, utgiven 2022.

Syskonen vaknar tidigt en morgon och har hela hemmet för sig själva. Vad ska de hitta på? Eller snarare: vad ska de inte hitta på?

”Vi gjorde det!” är en varm och lekfull berättelse om allt som händer i barnens liv när föräldrarna inte ser på. Lina Sandquist låter fantasin flöda och visar oss att även de mest vardagliga stunderna har guldkant i barnens magiska värld.

Bilderboken passar alla barn i förskoleåldern då texten är kort och bilderna bär berättelsen. Ta chansen att genomföra bildpromenader tillsammans med barnen och se vilka detaljer barnen fastnar för! Boken påminner om böckerna om Findus och Pettson med rika detaljer och sidoberättelser. Vad gör egentligen katten på varje uppslag?

Illustrationerna är färgrika, detaljerade och tydliga med förutsättningar för många kreativa samtal och upplevelser. Här kan till exempel matematik, färger, värdegrund, konstruktion, trafik, natur, kemi och musik vävas in med lätthet.

Sammanfattningsvis:

 • En mångfacetterad bilderbok med detaljerade, färgrika och tydliga bilder
 • Bjuder in till lek, fantasi och kreativitet
 • Utgår från barnens perspektiv i deras magiska lekvärld
 • Ger många möjligheter till gestaltning
 • Är normkreativ
 • Finns på Polyglutt
Bokomslag - Vi gjorde det! - Lina Sandquist

 • Kick-off: 1 oktober klockan 17.00-18.00.
 • Inspirationskväll 1: 26 november klockan 17.00-18.00.
 • Inspirationskväll 2: 25 februari 2025 klockan 17.00-18.00.

Anmälan är öppen till och med 2 september.

Kostnaden för förskolor som deltar är 200 kr per avdelning. Då ingår två exemplar av boken, ett exemplar att använda på förskolan och ett exemplar som barnen kan låna hem i en bokpåse. Böcker och bokpåsar kommer att kunna hämtas på den egna kommunens bibliotek. Observera att bokpåsen ska lämnas tillbaka till biblioteket när läsåret är slut, för att användas igen i nästa omgång.

Som deltagande förskola får du även:

 • en framtagen beskrivning av kopplingarna mellan Den kreativa språkresan och Lpfö 18
 • affischer att skriva ut och sätta upp på förskolan
 • ett informationsblad om Den kreativa språkresan som kan delas ut till vårdnadshavarna
 • ett klistermärke till loggboken som kan skickas med i bokpåsen (det är valfritt att använda sig av loggbok och den köper i så fall varje förskola in själv).

Bibliotek använder egna böcker och deltar kostnadsfritt.

Förskolor anmäler sig här

Bibliotek anmäler sig här

I förskolans läroplan står att barnen ska ”få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” och att barnen ”ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera”. Det står även att barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla ska stimuleras.

I bibliotekslagen står att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Vi vill att Den kreativa språkresan ska bidra till att uppnå dessa mål.

Förskolan möter i stort sett alla barn och vårdnadshavare och utgör därmed en viktig arena för att sprida kunskap och öka vuxnas medvetenhet kring vikten och värdet av läs- och berättarupplevelser. Tanken är också att förskolan ska fungera som en ”dörröppnare” till biblioteket.

Barnbibliotekariens uppdrag kompletterar pedagogens arbete. Utifrån sin specifika kompetens är de ytterligare ett viktigt stöd för barn och vårdnadshavare i arbetet med läs- och språkfrämjande. Enligt Skolverket är ett av kriterierna för en stimulerande läsmiljö att den ska vara samverkanstark, vilket avser förskolans samverkan med hem och bibliotek.

Kontakt

Vid frågor kontakta projektledare annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se eller ditt närmsta bibliotek.

Den kreativa språkresan är en del av satsningen Förundran – Bokstart i Värmland som genomförs med stöd av Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?