Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Förundran - Bokstart i Värmland / Språksamtal med gåvobok inom förskolan

Språksamtal med gåvobok inom förskolan

Region Värmland vill bidra till en ökad dialog kring vikten av högläsning och språkstimulans hos små barn. Därför har vi medverkat till att det startats upp en ny rutin för språksamtal på alla förskolor i Värmland

Två ugglor som bläddrar i en bok.

Illustratör Matilda Ruta

Gemensam rutin på alla förskolor i Värmland

Sedan hösten 2022 arbetar alla förskolor i Värmland utifrån en ny rutin. Med en gemensam rutin, som en del av satsningen Förundran – Bokstart i Värmland, vill Region Värmland bidra till en ökad dialog mellan förskola och hem kring vikten av högläsning och språkstimulans hos små barn genom förskolans profession. Detta sker genom ett språksamtal under barnets allra första tid på förskolan – introduktionen.

Vårt arbete

Region Värmland tar i denna satsning stöd ur förskolans läroplan som ska ligga till grund för utbildningen i förskolan. Bland annat beskriver läroplanen att förskolan ansvarar för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt genom ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet (Lpfö 18 kap.2.4). Forskning visar att en god tillgång till högläsning och språklighet på både förskola och hem bidrar till ökade möjligheter för barn senare i livet. (Bokstart i Sverige, forskningsrapport, Statens kulturråd 2020). Detta vill Förundran främja.

Upplägg

Introduktion sker oftast när barnet är mellan 1-3 år och går i Värmland till på flera olika sätt. Därför har vi tagit fram en rutin som alla kan luta sig emot oavsett struktur för introduktionsperioden. Förskolan kommer att dela ut en bokgåva samt en folder till varje barn som introduceras, men det viktigaste är själva språksamtalet med vårdnadshavarna. Genom denna rutin når vi alla barn som börjar i förskolan. Vi har också tagit fram liknade rutiner för barnhälsovården som träffar barn och vårdnadshavare vid ett flertal tillfällen under barnets uppväxt. Allt för att nå så många barn och familjer som möjligt.

Bokgåvan och foldern finansieras av Region Värmland och ryms inom satsningen Förundran – Bokstart i Värmland. Stödet är en långsiktig satsning av Region Värmland.


Kontaktinformation

Annica Hagel Arvidsson

Biblioteksutvecklare

Telefon 010-8331089

annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?