Till startsidan

Handlingsplan för digital infrastruktur

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram en regional handlingsplan för digital infrastruktur. Planen sträcker sig till 2030, med delmål till 2025, och ersätter den tidigare Bredbandsstrategin från 2013.

Fiber till fler hushåll och företag är fortsatt viktigt men i takt med den snabba utvecklingen behövs även bättre mobiltäckning, utveckling av 5G, ökad redundans och robusthet samt andra alternativa lösningar.

Exempel på mål

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet år 2025.
  • Värmlands 68 tätorter ska ha 5G-täckning år 2030.
  • Tillgången till digital infrastruktur mellan kommuner och mellan landsbygder och städer ska inte skilja mer är 10-15 procent år 2025.

Handlingsplanen för digital infrastruktur är ambitiös och knyter an till regionens utvecklingsplan, Värmlandsstrategin 2040. Tillgång till offentliga medel kommer att vara en förutsättning för att nå målen men även andra faktorer är viktiga för en fortsatt positiv utveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?